Kindergarten A.T.I.P.I.C.

Răspundem nevoilor și potențialului copiilor, susținem dezvoltarea acestora prin practici educaționale și de îngrijire având o abordare holistică, pentru realizarea unui echilibru adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității.

Punem un accent puternic pe comunicare și interacțiune, ca factori care susțin învățarea și starea de bine a copiilor, prin crearea de contexte relevante pentru aceștia și pe sentimentul apartenenței la grup.

Valorile după care funcționăm sunt cunoașterea, respectarea și valorizarea unicității copilului, a nevoilor și caracteristicilor acestuia. În experiențele de învățare, copilul este participant activ și poate alege modul de desfășurare a activității. Ținem cont de ritmul propriu de învățare al fiecăruia, jocul fiind activitatea prin care copiii se dezvoltă natural, prin urmare stă la baza conceperii activităților didactice.

Oferim un mediu educațional de contexte și situații de învățare diverse: cognitiv, emoțional, social, motric.

Stabilim relații de parteneriat cu familiile copiilor, asigurând continuitate în demersul educațional.

Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, metodic, intensiv, organizat şi conduse de cadrele didactice, prevăzute în Curriculumul pentru educație timpurie.

În Centrul A.T.I.P.I.C. Educațional se pot înscrie copii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, care vor fi împărțiți în grupe de vârstă mică și mijlocie.

Copiii beneficiază de:

 • Cadre didactice cu studii superioare și specializare: educator/psiholog.
 • Profesori: lb. engleză, lb germană, literatură creativă, pictură, art terapie, dans, teatru, muzică.
 • Asistent medical, psiholog, consilier școlar, logoped.

În Centrul A.T.I.P.I.C. Educațional se desfasoară zilnic următoarele tipuri și categorii de activități, vizând socializarea, obținerea treptată a autonomiei personale și pregătirea pentru viața socială.

 1. 1. Activități tematice
  • - activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activități practice;
  • - activități de muzică și mișcare, jocuri muzicale, cântece, exerciții euritmice;
  • - activități de creație și comunicare: exerciții onomatopeice, povestiri, citire de imagini, jocuri de cuvinte, jocuri verbal-imitative;
  • - activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice cu jucării și obiecte concrete, jocuri didactice, microexperimente;
  • - jocul: joc simbolic, joc senzorial, joc didactic, joc imitativ, etc.
 2. 2. Activități pe domenii experiențiale, desfășurate în cadrul proiectelor tematice prevăzute de curriculumul național, în funcție de nivelul de vârstă, de nevoile și interesele copiilor din grupă:
  • - jocul sub toate formele sale;
  • - povestirea;
  • - lectura după imagini, observația, convorbirea;
  • - exerciţiile cu materiale didactice, experimente, construcţii;
  • - lectura după imagini, observarea, convorbirea, povestirea, memorizările, precum şi alte mijloace specifice, în funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor preșcolari.
 3. 3. Jocurile si activitățile liber-alese se desfășoară pe centre de interes, ajutând copiii să socializeze în mod progresiv, să se inițieze în cunoașterea lumii fizice, a mediului social și cultural căruia îi aparţin, comunicării, a limbajului citit şi scris etc:
  • - joc de rol;
  • - lectură;
  • - constructii;
  • - arte;
  • - nisip si apă.
  • Copiii pot să-și aleagă jocul și jucăria preferată, pot să analizeze/exploreze obiecte/ fenomene/idei de care se simt atrași, pot comunica și împărtăși impresii cu colegii etc. Cadrele didactice au ocazia să îi observe atent și să consemneze aspecte ale jocurilor, preferințelor și acțiunilor libere ale copiilor, care să le sprijine atât în procesul de cunoaștere, cât și în cel de modelare sau facilitare a dezvoltării optime a copiilor. De asemenea, în funcție de locul ales pentru desfășurarea activităților in aer liber, care poate fi și în afara instituției (parc, fermă, etc.), va fi acordată atenția cuvenită adecvării jocului și explorării in functie de condițiile oferite de acesta.
 4. 4. Activitățile pentru dezvoltare personală includ rutinele, tranzițiile, o parte a activităților liber- alese din perioada dimineții, activități de dezvoltare a înclinațiilor personale/predispozițiilor/aptitudinilor.
 5. 5. Activitățile senzoriale:
  • - Sunt jocurile preferate ale copiilor și din acest motiv aceștia sunt receptivi și implicați în activitatea propusă;
  • - Reprezintă cea mai eficientă metodă pentru achizițiile psihomotrice;
  • - Dezvoltă atent și treptat toate simțurile;
  • - Ajută la pregătirea copilului pentru a face față oricărui context extern în care este plasat;
 6. 6. Lectura
  • Lectura rămâne una dintre cele mai educative şi mai răspândite activităţi. Cu cât apropierea copilului de carte se face mai devreme, cu atât mai importante şi mai durabile sunt efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, imaginației, precum şi în cel al comportamentului şi al socializării. Un exerciţiu eficient de exprimare şi comunicare, în care se face dovada înțelegerii textului este răspunsul la întrebări pe marginea acestuia, unde copilul ordonează şi formulează propoziţii, operaţii în care antrenează gândirea.
 7. 7. Activităţile opţionale intră în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor pentru dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă.
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII

Vizează dezvoltarea limbajului, a comunicării şi preachiziţiile pentru scris-citit. Însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii:

 • Comunicarea non-verbală;
 • Asocierea sunet-literă;
 • Conștientizarea mesajului scris / vorbit;
 • Însușirea deprinderilor de scris;
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării;
 • Îmbogățirea vocabularului;
 • Limbi străine (engleză, germană).
DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ

Vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii.

Dezvoltarea emoţională vizează capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, atât cele personale cât și ale celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului si imaginii de sine care influenţează decisiv procesul de învăţare:

 • Abilități de interacțiune;
 • Dezvoltarea comportamentului social;
 • Dezvoltarea conceptului de sine și a autocontrolului;
 • Dezvoltarea expresivității emoționale.
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

Reprezintă abilităţile copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include ablităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător:

 • Conștientizarea relației cauză - efect;
 • Utilizarea experiențelor trecute pentru construirea unor noi experiențe;
 • Cunoașterea și ințelegerea lumii vii;
 • Reprezentări elementare matematice.
DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ PERSONALĂ

Cuprinde o gamă largă de deprinderi şi abilităţi, coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte practici de menţinere a securităţii personale:

 • Promovarea sănătății și nutriției;
 • Dezvoltarea motricității grosiere și a celei fine;
 • Dezvoltarea și coodonarea senzorio-motorie.
CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

Se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur:

 • Curiozitate, interes și inițiativă;
 • Persistență;
 • Creativitate.

Cursuri opționale:

 • - Limbi străine (germană);
 • - Logopedie;
 • - Terapie comportamentală;
 • - Curs de literatură creative;
 • - Arta teatrală, (creație, improvizație, imitație, mimă, pantomime);
 • - Curs de dezvoltare personală prin: desen, joc de rol, povești terapeutice;
 • - Cursurile de pictură;
 • - Curs dans.

*Au costuri individuale și se achită separat.

PERSONAL
 • 4 educatoare
 • 2 terapeuți comportamentali
 • 2 îngrijitoare
 • 1 asistentă medicală
 • 1 psiholog
 • 1 consilier școlar
 • 1 logoped

LIMITE DE VĂRSTĂ: 2 - 5 ani.

GRUPE DE COPII: 4 grupe cu 10-15 copii / grupa.

LIMBI STRĂINE: Limba engleză de 2 ori pe săptămână, inclusă în taxa de bază.

Program și tarife

 • 1200 RON / lună
  Program scurt I
  8:00-12:00
  • mic dejun
  • activități instructiv-educative
  • gustare
  • cursuri opționale/jocuri liber-alese

  * + 10 lei/zi masă

 • 1300 RON / lună
  Program scurt II
  8:00-13:00
  • mic dejun
  • activități instructiv-educative
  • gustare
  • cursuri opționale/jocuri liber-alese
  • masă de pranz

  * + 20 lei/zi masă

 • 1600 RON / lună
  Program lung
  9:00-17:00
  • mic dejun
  • activități instructiv-educative
  • gustare
  • cursuri opționale/jocuri liber-alese
  • program de somn/odihnă activă
  • gustare

  * + 23 lei/zi masă

 • 1700 RON / lună
  Program prelungit
  8:00-18:00
  • mic dejun
  • activități instructiv-educative
  • gustare
  • cursuri opționale/jocuri liber-alese
  • program de somn/odihnă activă
  • gustare
  • activități

  * + 23 lei/zi masă

Taxa se achită integral în avans în intervalul 20-25 ale lunii pentru luna următoare. Pentru păstrarea locului în centru taxa se achită integral indiferent de numărul de absențe, cu excepția absențelor motivate medical care vor beneficia de o reducere de 25%.

Taxa de înscriere 200 RON.